Publikationer

Denne side indeholder publikationer, der beskriver modellen og dens opbygning.

Rapporter

Simon Stisen, Maria Ondracek, Lars Troldborg, Raphael J. M. Schneider & Michael John van Til: National Vandressource Model. Modelopstilling og kalibrering af DK-model 2019. GEUS rapport 2019/31

Bilag til GEUS rapport 2019/31

Anker Lajer Højberg, Simon Stisen, Martin Olsen, Lars Troldborg, Tobias B. Uglebjerg & Lisbeth F. Jørgensen (2015) DK-model 2014 - Model opdatering og kalibrering. GEUS rapport 2015/8, København
 
Bilag til GEUS rapport 2015/8

Jørgensen, LF (2013) Pejleboringer i DK-modellen - Gennemgang af pejledata fra Jupiter databasen. GEUS notat.

Højberg AL, Troldborg L, Nyegaard P, Ondracek M, Stisen S & Christensen BSB (2010) DK-model2009 - Sammenfatning af opdateringen 2005 - 2009. GEUS rapport 2010/81, København 

Hjemtag rapport, pdf-fil (~2MB): DK-model2009_sammenfatning.pdf

Nyegaard P, Troldborg L & Højberg AL (2010) DK-model2009 - Geologisk og hydrostratigrafisk opdatering 2005 - 2009. GEUS rapport 2010/80, København

Højberg AL, Ondracek M, Nyegaard P, Troldborg L,  Stisen S & Christensen BSB (2010) DK-model2009 - Modelopstilling og kalibrering for Nordjylland. GEUS rapport 2010/79, København 

Højberg AL, Nyegaard P, Stisen S, Troldborg L, Ondracek M, & Christensen BSB (2010) DK-model2009 - Modelopstilling og kalibrering for Midtjylland. GEUS rapport 2010/78, København 

Troldborg L, Højberg AL, Nyegaard P, Stisen S, Christensen BSB & Ondracek M, (2010) DK-model2009 - Modelopstilling og kalibrering for Fyn. GEUS rapport 2010/76, København 

Troldborg L, Nyegaard P & Stisen S (2009) National vandressource model - Opdatering af DK-model Bornholm med data fra detailkortlægningen. GEUS rapport 2009/2, København 

Højberg AL, Troldborg L, Nyegaard P, Ondracek M, Stisen S, Christensen BSB & Nørgaard A (2008). National Vandressource Model: Sjælland, Lolland, Falster og Møn - Opdatering januar 2008. GEUS rapport 2008/65, København. 

Bilag til rapporten National Vandressource Model, Sjælland, Lolland, Falster og Møn 

Simuleringer og rapportering til NOVANA overvågningsrapport for 2007
 
Hjemtag data, zip-fil (~1MB): novana2007_data.zip 

Henriksen, HJ og Sonnenborg A (eds.) (2003) Ferskvandets kredsløb. NOVA 2003 Temarapport, GEUS.
(Hjemtag kapitler, pdf-filer 

Christensen BSB og Henriksen HJ. Test af DK-modellens rodzonemodul

Til top

Populærvidenskabelige artikler

Henriksen HJ, Højberg AL & Troldborg L (2003) Bag om drikkevandet. Aktuel Naturvidenskab, 4, 6-10

Henriksen HJ & Nyegaard P (2003) Den konceptuelle vandmodel - Ferskvandets kredsløb (1), Geologisk nyt, 5, 4-9 

Henriksen HJ & Sonneborg A (2003) Den kvantitative vandmodel - Ferskvandets kredsløb (2), Geologisk nyt, 5, 10-14 

 

Til top

Videnskabelige artikler

S. Stisen, A. L. Højberg, L. Troldborg, J. C. Refsgaard, B. S. B. Christensen, M. Olsen, and H. J. Henriksen 2012: On the importance of appropriate precipitation gauge catch correction for hydrological modelling at mid to high latitudes. Hydrol. Earth Syst. Sci., 16, 4157–4176, 2012

Højberg, A.L., Troldborg, L., Stisen, S., Christensen, B.B.S. & Henriksen, H.J. (2013) Stakeholder driven update and improvement of a national water resources model, Environmental Modelling & Software, 40, 202-213. 

Henriksen HJ, Troldborg L, Højberg AL, Refsgaard JC (2008) Assessment of exploitable groundwater resources of Denmark by use of ensemble resource indicators and a numerical groundwater–surface water model, Journal of Hydrology, 348, 224-240 

Henriksen HJ, Troldborg L, Nyegaard P, Højberg AL, Sonnenborg TO & Refsgaard JC (2008) Evaluation of the quantitative status of groundwater-surface water interaction at a national scale. In: Quevauviller, P.: Groundwater Science and Policy. An international overview. RSC Publishing. The Royal Society of Chemistry 2008. pp 584-610. (book chapter without abstract)

Henriksen HJ, Troldborg L, Nyegaard P, Sonnenborg TO, Refsgaard JC, Madsen B (2003). Methodology for construction, calibration and validation of a national hydrological model for Denmark. Journal of Hydrology, 280(1-4), 52-71

Sonnenborg TO, Christensen BSB, Nyegaard P, Henriksen HJ, Refsgaard JC (2003). Transient modeling of regional groundwater flow using parameter estimates from steady-state automatic calibration. Journal of Hydrology, 273(1-4), 188-204 

 

Til top

Konferencebidrag

Højberg AL and Troldborg L (2011). A national water resources model as a unifying platform for groundwater management, in Proceedings of the conference MODFLOW and More 2011: Integrated Hydrologic Modeling, Volume1, p. 222-227, International Ground Water Modeling Center, Colorado School of Mines, Golden, Colorado, 80401.

Højberg AL, Troldborg L, Nyegaard P, Ondracek M & Stisen S (2009) Handling and linking data and hydrological models – experiences from the Danish national water resources model (DK-model). Calibration and Reliability in Groundwater Modelling: Managing Groundwater and the Environment (Modelcare2010). Wuhan, China, 20-23. September 2009.

Højberg, AL, Henriksen, HJ, Troldborg, L, Nyegaard, P & Ondracek, M (2006). The construction and update of a national water resource model. XXIV Nordic Hydrological Conference 2006. 6-9 August, 2006. Vingsted, Vejle 

Henriksen, HJ, Troldborg, LT, Højberg, AL, & Refsgaard, JC (2006). Assessment of sustainable groundwater resources by use of a national hydrological model. XXIV Nordic Hydrological Conference 2006. 6-9 August, 2006. Vingsted, Vejle 

 

Til top

Postere

Troldborg L, Nyegaard P, Højberg AL & Ondracek M (2007). Conceptualising geology - insight from updating the national water resources model for Denmark. Calibration and Reliability in Groundwater Modelling: Credibility of Modelling (Modelcare2007). Copenhagen, 9-13. september 2007

Ondracek M, Højberg AL, Troldborg L & Nyegaard P (2007). Update and future challenges of the Danish National Water Resource Model. Calibration and Reliability in Groundwater Modelling: Credibility of Modelling (Modelcare2007). Copenhagen, 9-13. september 2007 

Højberg AL, Henriksen HJ, Troldborg L, Nyegaard P & Ondracek M (2006) The construction and update of a national water resource model. XXIV Nordic Hydrological Conference 2006. 6-9 August, 2006. Vingsted, Vejle 

 

 

 

Oversvømmelser?

Rapporten 'Modellering af terrænnært grundvand, vandstand i vandløb og vand på terræn for Storå og Odense Å' fra september 2018 præsenterer en undersøgelse, som blev søsat af styregruppen for den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategis (FODS) Initiativ 6.1 ”Fælles data om terræn, klima og vand”, der udmøntes af Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE).