Nationale Vandressource model (DK-modellen)

Find eksempler på modellen i anvendelse, links til udstillede data fra den seneste DK-model2019, rapporter, selve modellen og andet

 

Dataudstilling

Download modellen til behandling af data og læs om betingelserne for brug af modellens data og hvilke begrænsninger, der er for anvendelsen.

DK-model i anvendelse

Læs om projekter, hvor DK-modellen er anvendt. For eksempel i arbejdet med vandplaner, redoxgrænser og nitrat belastning.

Om DK-modellen

Læs mere om den Nationale Vandmodel og om overordnede processer af vandkredsløbet, der indgår i DK-modellen.