Grafik
Til forsiden
Vandmodel
Til forsiden > Projekter

Udvikling og projekter

DK-modellen gennemgår løbende en udvikling og indgår i forskellige projekter i forbindelse med såvel forvaltningen af vandressourcen som i nationale og internationale udviklings- og forskningsopgaver. På denne side kan du finde en kort beskrivelse af de seneste projekter samt henvisninger til mere information.

Vandbalance i Danmark - Vejledning i opgørelse af vandbalance ud fra hydrologiske data for perioden 1990-2010
De fire forskningsinstitutioner DJF, GEUS, DMU og DMI udarbejdede i 2002 et sæt anbefalinger omkring brug af hydro-meteorologiske data til bestemmelser af vandbalancer i Danmark (Plauborg et al., 2002 ). Anbefalingerne var foreløbige og lagde op til yderligere belysning, når nye data og metodemuligheder forelå. Med igangsættelsen af forskningsprojektet HOBE (www.hobecenter.dk ) i 2007 er der skabt mulighed for ny forskning og efterprøvning af metoder over en årrække. I den praktisk orienterede anvendelse af vandbalancemodellering i hele landet har der imidlertid vist sig behov for en revision af (Plauborg et al 2002 ), der ikke vil kunne afvente forskningsresultaterne fra HOBE. I 2010 vurderede de fire institutioner situationen og initierede på den baggrund nærværende revurdering af de hidtidige anbefalinger. 

Hjemtag rapport, pdf-fil (~1.6MB): 77-2011_vandbalance.pdf

Grafik
© National vandressourcemodel Øster Voldgade 10, 1350 København K Tlf.: 38142000 E-mail:
Sidst ændret : Onsdag 13. oktober, 2010
*
Valid HTML 4.01!Valid CSS!